Tên tài liệu: Thiết kế bộ đếm sản phẩm sử dụng cảm biến hồng ngoại hiển thị LCD Tác giả: Đặng Văn Hoan - Nguyễn Văn Hiếu - Phạm Sỹ Thìn L...