Tên tài liệu: Báo cáo Luận văn tốt nghiệp ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG DỊCH VỤ LÊN SỰ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG DẪN ĐẾN Ý ĐỊNH Q...
Tên tài liệu: Luận văn tốt nghiệp ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG DỊCH VỤ LÊN SỰ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG DẪN ĐẾN Ý ĐỊNH QUAY LẠI ...
Tên tài liệu: Đề tài một số đặc điểm nổi bật trong phong cách nghệ thuật Nam Cao Tác giả: Loại tài liệu: PDF Số trang: 16 Tải...
Tên tài liệu: Luận án thạc sĩ Cảm hứng nghệ thuật trong thơ Tản Đà Tác giả: Võ Hào Hiệp Loại tài liệu: PDF Số trang: 148 Tải ...
Tên tài liệu: Luận văn ảnh hưởng của văn học dân gian đối với thơ Tàn Đà Tác giả: Lê Thị Phương Loại tài liệu: PDF Số trang: 26 ...
Tên tài liệu: Luận văn cao học tìm hiểu phong cách thơ Tản Đà Tác giả: Chưa biết Loại tài liệu: PDF Số trang: 21 Tải tài liệu...
Tên tài liệu: Phát triển việc sử dụng công cụ chuyển nhượng ở việt nam – thực trạng và giải pháp Tác giả: Chưa biết Loại tài liệu: PDF S...
Tên tài liệu: Báo cáo tốt nghiệp kế toán tổng hợp Tác giả: Phạm Thị Hiền Loại tài liệu: DOC Số trang: 31 Tải tài liệu miễn ph...
Tên tài liệu: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên xây dựng Tác giả: Chưa biết Loại tài liệu:...
Tên tài liệu: Luận văn Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay Tác giả: Chưa biết Loại tài liệu: DOC S...
Tên tài liệu: Bản sắc văn hóa dân toaạc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa Tác giả: Phùng Thu Thủy Loại tài liệu: Pdf Số trang: 104 ...
Tên tài liệu: Thực trạng và giải pháp của IPO ở Việt Nam Tác giả: Nhóm Ngân hàng 50D Loại tài liệu: PDF Số trang: 22 Tải tài ...
Tên tài liệu: Nghiên cứu thuật ngữ thời sự chính trị trong tiếng Hán hiện đại và cách dịch sang tiếng Việt Tác giả: Thạch Thị Huệ Loại tà...
Tên tài liệu: Nghiên cứu đối chiếu câu liên động trong tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt Tác giả: Hoàng Mai Phương Loại tài liệu: PDF Số ...
Tên tài liệu: Nghiên cứu đặc điểm uyển ngữ trong các buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và vấn đề dịch uyển ngữ này sang tiếng Việt ...
Tên tài liệu: Tiềm năng phát triển du lịch làng nghề dệt thổ cẩm của người Chăm ở xã Châu Phong, An Giang Tác giả: Nguyễn Lương Kim Ngân ...
Tên tài liệu: Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO Tác giả: Chưa biết Loại tài liệu: PDF Số trang: 26 Tải tài l...
Tên tài liệu: Nâng cao năng lực cạnh tranh của trường đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Tác giả: NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN Loại tài liệu:...
Tên tài liệu: Phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty thông tin di động Tác giả: Đỗ Thị Hà Hạnh Loại tài liệu: Doc Số trang: 34 ...
Tên tài liệu: Thực trang và giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty Điện thoại tây thành phố Tác giả: Đặng Văn Ơn Loại tài li...