Tên tài liệu: Nghiên cứu thuật ngữ thời sự chính trị trong tiếng Hán hiện đại và cách dịch sang tiếng Việt Tác giả: Thạch Thị Huệ Loại tà...
Tên tài liệu: Nghiên cứu đối chiếu câu liên động trong tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt Tác giả: Hoàng Mai Phương Loại tài liệu: PDF Số ...
Tên tài liệu: Nghiên cứu đặc điểm uyển ngữ trong các buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và vấn đề dịch uyển ngữ này sang tiếng Việt ...