Tên tài liệu: Tất Tần Tật Lý Thuyết Hóa Học 12 Tác giả: Lê Đăng Khương, Nguyễn Xuân Trường Loại tài liệu: PDF Số trang: 412 T...
Tên tài liệu: Quản trị chiến lược Air Asia Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lãn Loại tài liệu: DOC Số trang: 141 Tải tài liệu miễn p...
Tên tài liệu: Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản Tập 1 - Nguyên liệu chế biến thủy sản Tác giả: Nguyễn Trọng Cần & Đỗ Minh Phụng ...
Tên tài liệu: Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản Tập 1 Tác giả: Hà Phước Hùng Loại tài liệu: PDF Số trang: 97 Tải tài liệ...
Tên tài liệu: Kỹ thuật khai thác thủy ản A Tác giả: Hà Phước Hùng Loại tài liệu: PDF Số trang: 252 Tải tài liệu miễn phí: Kỹ ...
Tên tài liệu: Giới thiệu khí nén thực hành Tác giả: SMC Loại tài liệu: Pdf Số trang: 131 Tải tài liệu miễn phí: Giới thiệu k...
Tên tài liệu: Hệ thống thông tin quản lý Tác giả: Ts. Phạm Thị Thanh Hồng - Ths. Phạm Minh Tuấn Loại tài liệu: PDF Số trang: ...
Tên tài liệu: Kỹ thuật khai tác thủy sản B Tác giả: Hà Phước Hùng Loại tài liệu: PDF Số trang: 96 Tải tài liệu miễn phí: Kỹ t...
Tên tài liệu: Giáo trình công nghệ chế biến thủy sản Tác giả: Ths Phan Thị Thanh Quế Loại tài liệu: PDF Số trang: 115 Tải tài...
Tên tài liệu: Giáo trình Kỹ thuật khai thác thủy sản Tập 2 Tác giả: Hà Phước Hùng Loại tài liệu: PDF Số trang: 156 Tải tài li...
Tên tài liệu: Kỹ thuật chế biến lạnh thủy sản Tác giả: Trần Đức Ba, Lê Vi Phúc, Nguyễn Văn Quan Loại tài liệu: PDF Số trang: 292 ...
Tên tài liệu: Phương pháp bảo quản và chế biến thủy sản Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó Loại tài liệu: PDF Số trang:...
Tên tài liệu: Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản Tập 2 - Uớp muối chế biến nước mắm chế biến khô thức ăn chín Tác giả: Ts Nguyễn Trọng...
Tên tài liệu: Bài tập hóa học vô cơ Tác giả: Lê Mậu Quyền Loại tài liệu: PDF Số trang: 152 Tải tài liệu miễn phí: Bài tập hóa...
Tên tài liệu: 120 Sơ đồ mạch điện tử thực dụng dành cho chuyên viên điện tử Tác giả: Ks. Nguyễn Trọng Đức Loại tài liệu: PDF Số trang: ...