Tên tài liệu: Báo cáo Luận văn tốt nghiệp ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG DỊCH VỤ LÊN SỰ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG DẪN ĐẾN Ý ĐỊNH Q...
Tên tài liệu: Luận văn tốt nghiệp ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG DỊCH VỤ LÊN SỰ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG DẪN ĐẾN Ý ĐỊNH QUAY LẠI ...
Tên tài liệu: Từ Bản Năng Đến Nghệ Thuật Bán Hàng Tác giả: Loại tài liệu: PDF Số trang: 263 Tải tài liệu miễn phí: Từ Bản Nă...
Tên tài liệu: Báo cáo tốt nghiệp kế toán tổng hợp Tác giả: Phạm Thị Hiền Loại tài liệu: DOC Số trang: 31 Tải tài liệu miễn ph...
Tên tài liệu: Quản trị chiến lược Air Asia Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lãn Loại tài liệu: DOC Số trang: 141 Tải tài liệu miễn p...
Tên tài liệu: Thực trạng và giải pháp của IPO ở Việt Nam Tác giả: Nhóm Ngân hàng 50D Loại tài liệu: PDF Số trang: 22 Tải tài ...
Tên tài liệu: Tiềm năng phát triển du lịch làng nghề dệt thổ cẩm của người Chăm ở xã Châu Phong, An Giang Tác giả: Nguyễn Lương Kim Ngân ...
Tên tài liệu: Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO Tác giả: Chưa biết Loại tài liệu: PDF Số trang: 26 Tải tài l...
Tên tài liệu: Nâng cao năng lực cạnh tranh của trường đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Tác giả: NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN Loại tài liệu:...
Tên tài liệu: Phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty thông tin di động Tác giả: Đỗ Thị Hà Hạnh Loại tài liệu: Doc Số trang: 34 ...
Tên tài liệu: Thực trang và giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty Điện thoại tây thành phố Tác giả: Đặng Văn Ơn Loại tài li...
Tên tài liệu: Khảo sát quy trình sản xuất và tính định mức lao động trong công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy hải sản minh phú Tác giả: Đớ...
Tên tài liệu: Luận văn Đánh giá tác động của dồn điền đổi thửa đến phát triển kinh tế hộ nông dân tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh H...
Tên tài liệu: Luận văn Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm Tác giả: Phạm Thị Thanh Thủy ...
Tên tài liệu: Luận văn Nâng cao khả năng cạnh tranh của gạo xuất khẩu Việt Nam trên thị trường thế giới Tác giả: Chưa biết Loại tài liệu:...
Tên tài liệu: Tiểu luận Thực trạng & Giải pháp phân tích Cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam hiện nay Tác giả: Chưa biết Loại tài l...